top of page
pexels-element-digital-1370294.jpg

Prowadzenie CRO

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych każdy tzw. operator urządzeń chłodniczych, które zawierają powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 czynnika chłodniczego zobowiązany jest do zarejestrowania takiego urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz do cyklicznego wykonywania przeglądów szczelności i napraw urządzenia. Celem jest kontrola i redukcja emisji czynników chłodniczych do atmosfery, gdyż mają one wysoki ekwiwalent CO2 i zwiekszają efekt cieplarniany.

Oferowane usługi

Kompleksowa obsługa CRO

Handshake 1

Rozwiązanie które wybiera większość klientów. Przejmujemy kompleksową obsługę CRO w imieniu klienta i na nas spoczywa wykonywanie czynności oraz wpisywanie ich do systemu. Czynności te to między innymi:

- Cykliczne przeglądy szczelności instalacji

- Cykliczne przeglądy poprawności działania detektorów czynnika

- Wpisywanie czynności związanych z naprawą, konserwacją i serwisowaniem instalacji

- Kontrole szczelności po usunięciu nieszczelności instalacji

Rejestracja urządzeń

pexels-linkedin-sales-navigator-1251834.jpg

Dla nowych klientów, którzy nie są zarejestrowani w CRO możemy stworzyć wykaz i specyfikację wszystkich urządzeń i w imieniu klienta zarejestrować je w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz przejąć dalszą obsługę techniczną i dokumentacyjną tych urządzeń.

bottom of page