top of page
pexels-simon-berger-3732527.jpg

Chłodnictwo

Obecnie chłodnictwo spotykamy na każdym kroku - od produkcji długopisów po przechowywanie żywności. Według raportu IIR chłodnictwo zużywa ok. 17% globalnej energii elektrycznej i jest odpowiedzialne za 7.8 % emisji CO2. Naszą misją jest tworzenie energooszczędnych instalacji chłodniczych, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko. Instalacji chłodniczych projektowanych z myślą o przyszłości i spełniających założenia projektowe dla całego okresu eksploatacji urządzenia.

Branże z którymi współpracujemy

Nasz proces

Oto sześć kroków które zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę instalacji chłodniczej.

Zdefiniowanie potrzeb i celów

Pierwszym i kluczowym krokiem jest jasne i jednoznaczne określenie założeń projektowych, uwzględniających obecną infrastrukturę klienta oraz zakładających przyszły rozwój biznesu. W tym kroku tworzymy bilans chłodniczy, ustalamy lokalizację agregatów, odbiorników chłodu oraz prowadzenie instalacji.

2

Dobór optymalnej technologii

Na wewnętrznym spotkaniu, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, dobieramy optymalną technologię dla wcześniej ustalonych założeń oraz przygotowujemy specyfikację i ofertę cenową.

3

Fachowy montaż

Po podpisaniu umowy ustalamy termin prac instalacyjnych. Podczas montażu szczególny nacisk kładziemy na zgodność z polskimi normami technicznymi, sztuką chłodniczą oraz BHP. Dla zapewnienia czystości instalacji lutowanie twarde odbywa się w osłonie azotu.

4

Uruchomienie i regulacja

Dla długotrwałej i bezawaryjnej pracy instalacji chłodniczej kluczowy jest jej poprawne uruchomieni oraz doregulowanie pracy poszczególnych elementów. Dla wszystkich swoich instalacji na okres regulacji pozostawiamy tymczasową jednostkę monitoringu, dzięki której możemy na postawie wykresów sprawdzić jak działa instalacja i zdalnie zmienić parametry jej pracy, dostosowując ją do faktycznych warunków eksploatacji urządzenia.

5

Pierwszy przegląd

Producenci sprężarek i agregatów zalecają wykonanie pierwszego przeglądu urządzenia po 100h pracy lub po 1 miesiącu od uruchomienia instalacji. Podczas przeglądu weryfikowana jest poprawna praca układu, wymieniany olej, filtry oraz czyszczone sita sprężarek i zaworów.

6

Przeglądy cykliczne, serwis i monitoring

Zalecamy co najmniej jeden przegląd instalacji chłodniczej w ciągu roku polegający na weryfikacji poprawności pracy instalacji, myciu skraplacza i odbiorników chłodu. Dla instalacji opartych o f-gazy wymagane prawem są przeglądy szczelności instalacji.

Oprócz montażu i modernizacji instalacji, świadczmy również usługi serwisu i monitoringu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Oferowane technologie

Kosmos_pietrowy.jpg

Chłodnictwo Freonowe

Instalacje w których wykorzystywane są tzw. f-gazy - wycofywane HFC (np. R404A) oraz nowe czynniki HFC i HFO (np. R449A, R455A, R1234ze, R1234yf).

Miniboost_Rotary_HERO_small_edited.jpg

Chłodnictwo CO2

Instalacje bazujące na naturalnym czynniku CO2 (dwutlenek węgla). Bezpieczne rozwiązanie pod względem zmian ekologiczno-legislacyjnych.

agregaty-wody-lodowej_edited.jpg

Chłodnictwo pośrednie

Instalacje kaskadowe, w których instalacje chłodnicze na R290, CO2 lub f-gazy chłodzą medium typu glikol lub freezium.

bottom of page