top of page

Instalacja z odzyskiem ciepła

Chłodnicza instalacja technologiczna dla potrzeb procesu produkcji żywności z odzyskiem ciepła i monitoringiem temperatur

Stosując podejście holistyczne do projektowania instalacji chłodniczych, nawet przy prostym układzie jeden do jednego (jeden agregat do jednej chłodnicy) jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przez optymalny dobór urządzeń i automatyki.

Tutaj przykład realizacji na potrzeby procesu technologicznego produkcji żywności.
Komora chłodnicza z agregatem dwusprężarkowym. Podczas wychładzania towaru pracują dwie sprężarki, a następnie dla potrzeb utrzymania temperatury pracuje jedna.
Zapewnia to optymalny dla powrotu oleju czas pracy sprężarek, co wydłuża żywotność agregatu.

Dla potrzeb komory grzewczej, ciepło odpadowe z instalacji chłodniczej odzyskiwane jest przez płytowy wymiennik ciepła i magazynowane w zbiorniku buforowym.
Podczas pracy komory grzewczej, terma przepływowa podgrzewa glikol płynący na aparaty grzewcze.
Zastosowanie termy przepływowej zamiast grzałki w zbiorniku zmniejsza zużycie energii elektrycznej przez układ. Odzyskujemy maksymalną ilość darmowego ciepła z instalacji chłodniczej, a terma przepływowa działa tylko wtedy kiedy ciepło o wysokich parametrach jest faktycznie potrzebne.

Wykorzystując funkcję zaawansowanego odszranianie sterownika Carel IR33, redukujemy ilość procesów odszraniania chłodnicy w ciągu doby do minimum! Mniej odszraniań to oszczędności energii elektrycznej oraz bardziej stabilna temperatura komory.

Instalacja wyposażona jest w nową jednostkę monitoringu temperatur CAREL boss micro. Jest do mała jednostka obsługująca do 15 urządzeń, która idealnie sprawdza się w przypadku tego rodzaju instalacji.
Dzięki monitoringowi temperatur możemy zobaczyć jak faktycznie inwestor użytkuje urządzenie i dostosować parametry jej pracy. Co więcej jednostka monitoringu rejestruje temperaturę zgodnie z HACCP z historią zapisu do 2 lat. Eliminuje to konieczność ręcznego prowadzenia dokumentacji.

Urządzenia chłodnicze, które były na zamówienie, producent Area Cooling Solutions dostarczył w rekordowym czasie jak na obecne warunki na rynku - 4 tygodni!

Informacje techniczne

Technologia

Freon R449A

Wydajność

20 kW @ 0/45

Dodatkowe opcje

Odzysk ciepła i monitoring temperatur

Galeria

bottom of page