top of page

Instalacja chłodnicza CO2 dla sklepu

Instalacja chłodnicza w technologi CO2 booster z rotacyjnymi sprężarkami DC, odzyskiem ciepła i monitoringiem temperatur

Następna instalacja chłodnicza wykorzystująca ekologiczną technologię opartą o CO2 zakończona!

Płynna regulacja wydajności ze sprężarkami BLDC, elektroniczne zawory rozprężne, ciągła modulacja pracy urządzeń chłodniczych (Carel - Smooth Lines), odzysk ciepła dla potrzeb CO i CWU, pełny monitoring temperatur i zużycia energii!

Przyszłość jest zielona!

Informacje techniczne

Technologia

Booster CO2

Wydajność

28,2 kW @ -10/32 i 3,8 kW @ -35/-10

Dodatkowe opcje

Odzysk ciepła i monitoring temperatur

Galeria

bottom of page